חיפוש
  • Alfi Eliyahu Shauly

יפוי כוח מתמשך: קפיטליזם רפואי מסוכן

זאת לא דעה פופולרית, ואולי כזאת שתרגיז חלק מחברי למקצוע – אבל בנושא הרפואה, יפוי כוח מתמשך הוא הדוגמא המובהקת לקו הקפיטליסטי שמדינת ישראל הולכת אליו. למרות זאת, עדיין מדובר במסמך נחוץ וחשובאלפי אליהו שאולי, עורך דין ומגשר alfilaw.co.il


זוכרים את הדוגמא בה משכנע משרד הבריאות את הציבור להתחסן: נותר מכשיר הנשמה אחד, וישנם שני חולי קורונה עם אותם פרמטרים – במי יבחר הצוות הרפואי לטפל בחולה המחוסן או בחולה שאינו מחוסן? ברור כי במקרה זה התשובה המוסרית היא כי החולה שלקח אחריות על עצמו והקשיב להמלצות הרפואיות ראוי לזכות בקדימות על פני הלא מחוסן. דילמה אפשרית נוספת אותה אציג בפניכם – קשורה לאפליה רפואית כלפי מי שידו אינה משגת להשקיע במוצר משפטי:

במחלקה בבית החולים שני חולים - לאחד יש יפוי כוח מתמשך ולשני אין. שני החולים זקוקים לטיפול רפואי דומה המצריך חתימה לשם ביצועו. במצב שכזה הצוות הרפואי יהיה חסום מלפעול מול החולה ללא אפטרופוס, אלא לאחר התערבות בית המשפט. אין ספק שמצב שכזה מביא בפועל לקדימות בטיפול בחולה שהתכונן ליומו הקודר ופנה לעורך דין כדי להכין עבורו יפוי כוח מתמשך.


שלם היום, כדי שתסתדר מחר


בשנת 2017 תיקן משרד המשפטים את הפרק השני לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, (תשכ"ב-1962) וקבע את הכללים להכנת יפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין.


בקצרה אסביר כי יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי בו קובע אדם, הכשיר קוגנטיבית, מי יהיה מורשה חתימה בעניינו בעת לא יהיה כשיר לעשות כן. המסמך, שמופקד במשרדי האפטרופוס הכללי (משרד המשפטים) כולל התייחסות לענייני רכוש, לעניינים אישיים (דוגמת מגורים וכו') וענייני רפואה.


לפי גיליון אתיקה מקצועית מס' 67 ממאי 2019 של לשכת עורכי הדין, שכר טרחה מינימלי מומלץ לעריכה ולהחתמה על ייפוי כוח מתמשך הינו בסך של 5,000 ש"ח ליחיד, 7,500 ש"ח לזוג.


ואכן צודקת המדינה שקבעה כי אדם המתכנן כיצד לנהל את רכושו ביומו הקודר, צריך לשלם על כך. אלא שבעניין הכנתו של יפוי כוח רפואי, ורק בעניין זה, מדובר בצעד, שהלכה למעשה, מפריט עניין רפואי חשוב ללא כל תחליף ציבורי ראוי.

בנוסף, הן קופות החולים והן חברות הביטוח העורכות ביטוחי בריאות פרטיים "מדלגים" על רכיב זה ולא נותנים לציבור, הכשיר קוגנטיבית, מענה בעניין ובפועל מבצעים אפליה פסולה כלפי אלו שלא היה בידם לערוך יפוי כוח מתמשך בנושא הרפואי.


מסמך יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי חדש יחסית, שיכול להיות לסממן מסוכן להפיכת הרפואה בישראל לציבורית במרכאות כפולות ומכופלות, זאת אם לא יינתן מענה לעריכת יפוי כוח מתמשך רפואי במחיר סמלי, במסגרת ציבורית. במדיניות שכזאת, לא ירחק היום בו אנשים יכלכלו את צעדיהם האם לבקר את רופא המשפחה וזאת לפי אפשרותם הכלכלית.