חיפוש
  • Alfi Eliyahu Shauly

אבות יכולים להפחית את תשלום דמי המזונות לפי ההלכה החדשהאלפי אליהו שאולי, עורך דין ומגשר alfilaw.co.il


הרצון לשיוויון בין המינים מכיוונם של הנשים, מביא גם לשיוויון בנטל הכלכלי במזונות הילדים: לפני כארבע שנים קבע בית המשפט העליון הלכה לפיה כלכלת ילדים מעל גיל 6, כשהוריהם גרושים, תוטל על שני ההורים ותחולק בין הוריהם לפי שני פרמטרים: זמני השהות אצל ההורה ויחס ההכנסה בין ההורה האחד להורה השני.הלכה זאת באה לאחר עשרות שנים שבהם הייתה נהוגה בישראל מציאות אי שוויונית לפיה כלכלת ילדים שהוריהם ניפרדו מוטלת על אבות, גם כאשר הם מעורבים בגידול הילדים, גם כשגידלו את הילדים באופן שווה מבחינת זמני השהות ואפילו ששכרם היה דומה או אפילו נמוך מגרושתם.

המהפכה לא פרצה ביום אחד, ולמעשה עדיין בתי המשפט בישראל אינם נוקטים באופן גורף בגישה שוויונית בין אבות לאמהות בנושא הנטל הכלכלי בגידול הילדים.

מאז ההלכה, היו פסיקות סותרות וההפחתה במזונות לאבות נתקלה בלא מעט מחסומים שחלקם עדיין קיימים.

פסיקות מאוחרות יותר הבהירו כי ההלכה אינה שמורה רק למשמורת משותפת. ונראה כי בשל חשש ממבול תביעות הפחתה, בתי המשפט עסקו לא מעט לאחרונה בשאלה מהו הרף שממנו יכולים אבות לבקש את פתיחת פסק הדין (או ההסכם) הותיק ולבקש הפחתה בתשלום המזונות, כלומר מה צריכות להיות הנסיבות המשתנות שיביאו לבחינה מחודשת של תשלום דמי המזונות.

מה גובה המזונות הנהוג בישראל?

דמי המזונות הנהוגים מתחלקים לשלושה רכיבים: האחד, רכיב מזונות הבסיס הכולל בעיקר את המזון, הלבוש, ההנעלה וההגיינה של הילד. רכיב זה עומד על 1,200-1,600 שקל לילד. השני, רכיב המדור ואחזקת המדור. רכיב זה עומד על בין 30% מעלות שכ"ד וחשבונות האחזקה לילד אחד ועד ל- 50% מהעלות כאשר מדובר בשלושה ילדים ומעלה. הרכיב האחרון הוא הוצאות החינוך והוצאות הרפואה החריגות ואותו נהוג לכנות "מחציות". בכך יצא איפוא כי, גם כאשר שני ההורים היו מפרנסים דומיננטים במשפחה בטרם הפירוד, שילם האב סביב כ- 3,000 שקל מזונות בעבוד ילד אחד, כ- 5,000 שקל מזונות בעבוד 2 ילדים והעלות טיפסה באלפי שקלים מעלה כשמדובר היה במספר ילדים גדול יותר.

במצב החדש, הסכומים הללו יכולים להיחתך ואף להתאפס. החישוב כולל תשלום הוצאות קבועות להורה המרכז (סוגייה רחבה בה דנה ההלכה) ובכך גם כשיש תשלום מזונות הוא הגיוני ועל בסיס סיבות ענייניות שאינן קשורות במגדרו של ההורה.

חשוב להדגיש כי אין מדובר בפעולה אוטומטית שתוצאתה ידועה מראש. המכשולים להגיע להפחתת מזונות אינם זניחים וכמובן שיש להיוועץ עם עורך.ת דין המומחה בתחום באשר לסיכויי ההצלחה.